Skip to content
Home » Kaip atrodo nuotekų valymo procesas iš arti ir kokie galimi nuotekų valymo tipai?

Kaip atrodo nuotekų valymo procesas iš arti ir kokie galimi nuotekų valymo tipai?

Nuotekų valymas ir šalinimas

Nuotekų valymo sistemų dydį ir pajėgumą lemia numatomas nuotekų kiekis, susidarantis iš gyvenamųjų namų, įmonių ir pramonės šakų, prijungtų prie kanalizacijos sistemų, taip pat numatomi įtekėjimai ir infiltracija. Konkrečių sklypo, grupinių arba centralizuotų valymo įrenginių konfigūracijų pasirinkimas priklauso nuo tokių veiksnių kaip aptarnaujamų klientų skaičius, geografinis scenarijus, vietos apribojimai, kanalizacijos jungtys, vidutiniai ir didžiausi nuotekų kiekiai, įtekamų nuotekų charakteristikos, reguliuojamos nuotekų ribos, technologinis pagrįstumas, energijos suvartojimas ir susijusios veiklos bei priežiūros išlaidos.

Didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose vyraujantis nuotekų šalinimo būdas yra išleidimas į paviršinio vandens telkinį. Priemiesčių ir kaimo vietovės labiau priklauso nuo šalinimo po žeme. Bet kuriuo atveju, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir vandens kokybę, nuotekos turi būti išvalytos. Suspenduotos dalelės ir biologiškai skaidžios organinės medžiagos turi būti pašalintos įvairiu mastu. Patogeninės bakterijos turi būti sunaikintos. Taip pat gali prireikti pašalinti nitratus ir fosfatus (augalų maistines medžiagas) ir neutralizuoti arba pašalinti pramonines atliekas ir toksiškas chemines medžiagas. Kad išvengtumėte aplinkos taršos kaimiškose vietovėse August valymo įrenginiai sodyboje yra puikus sprendimas tam!

Nuotekų valymo laipsnis skiriasi priklausomai nuo vietinių aplinkos sąlygų ir vyriausybinių standartų. Du tinkami standartų tipai yra srauto standartai ir nuotekų standartai. Upelių standartai, skirti užkirsti kelią esamos vandens kokybės pablogėjimui, nustato konkrečių leistinų teršalų kiekius upeliuose, upėse ir ežeruose. Ribos priklauso nuo „maksimalaus naudingo vandens naudojimo“ klasifikacijos. Vandens kokybės parametrai, kuriuos reguliuoja upelio standartai, yra ištirpęs deguonis, koliforminės bakterijos, drumstumas, rūgštingumas ir toksinės medžiagos. Kita vertus, nuotekų standartai tiesiogiai susiję su išvalytų nuotekų, išleidžiamų iš nuotekų valymo įrenginių, kokybe. Pagal šiuos standartus kontroliuojami veiksniai paprastai apima biocheminį deguonies poreikį, suspenduotas kietąsias medžiagas, rūgštingumą ir koliformines bakterijas.

Nuotekų valymo tipai

Yra trys nuotekų valymo lygiai: pirminis, antrinis ir tretinis (arba išplėstinis). Pirminis apdorojimas pašalina apie 60 procentų visų suspenduotų kietųjų dalelių ir apie 35 procentus BDS; ištirpusios priemaišos nepašalinamos. Paprastai jis naudojamas kaip pirmasis žingsnis prieš antrinį valymą. Antrinis apdorojimas pašalina daugiau nei 85 procentus suspenduotų kietųjų dalelių ir BDS. JAV ir kitose išsivysčiusiose šalyse paprastai reikalingas minimalus antrinio valymo lygis. Kai turi būti pašalinta daugiau nei 85 procentai bendrojo kietųjų dalelių ir BDS arba kai turi būti sumažintas ištirpusių nitratų ir fosfatų kiekis, naudojami tretiniai apdorojimo metodai. Tretiniai procesai gali pašalinti iš nuotekų daugiau nei 99 procentus visų priemaišų, todėl susidaro beveik geriamojo vandens kokybės nuotekos. Tretinis valymas gali būti labai brangus ir dažnai padvigubina antrinio gydymo išlaidas. Jis naudojamas tik ypatingomis aplinkybėmis.

Visų lygių nuotekų valymo atveju paskutinis žingsnis prieš nuotekų išleidimą į paviršinio vandens telkinį yra dezinfekcija, kuri sunaikina visus nuotekose likusius patogenus ir saugo visuomenės sveikatą. Dezinfekcija paprastai atliekama maišant nuotekas su chloro dujomis arba skystais hipochlorito cheminių medžiagų tirpalais kontaktiniame rezervuare bent 15 minučių. Kadangi chloro likučiai nuotekose gali turėti neigiamą poveikį vandens gyvūnijai, nuotekoms dechloruoti gali būti pridėta papildoma cheminė medžiaga. Ultravioletinė spinduliuotė, kuri gali dezinfekuoti nepalikdama jokių likučių nuotekose, tampa konkurencingesnė chlorui kaip nuotekų dezinfekcijai.

Trumpai ir glaustai apžvelgus nuotekų valymo tipus, reikia pasakyti, kad be specialios, tam reikalui sukurtos ir pritaikytos nuotekų valymo įrangos neapsieisite. Šis procesas toli gražu nėra savaiminis, todėl reikia pasirūpinti šia įranga. Geriausias nuotekų valymo įrenginys turi atitikti jūsų keliamus lūkesčius, o kainos ir kokybės santykis turi būti pakankamai geras, norint pasiekti iš tikrųjų gerų rezultatų.